Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин 2018-жылдын 9-октябрындагы “2017-жылы Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчётту бекитүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору жана Эсептөө палатасынын аудитин эске алуу менен 2017-жылы Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчёту боюнча КОРУТУНДУСУ

12-10-2018 16:33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин

2018-жылдын 9-октябрындагы

 

“2017-жылы Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчётту бекитүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору жана Эсептөө палатасынын аудитин эске алуу менен 2017-жылы Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчёту боюнча

 

КОРУТУНДУСУ

 

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитети Кыргыз Республикасынын Премьер-министри М.Д. Абылгазиев жөнөткөн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 15-майындагы № 235-токтому менен жактырылган “2017-жылы Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчётту бекитүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун жана Эсептөө палатасынын аудитин эске алуу менен 2017-жылы Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчеттун карап (кир.№6-16359/18, 27.08.2017-ж.) министрликтердин жана ведомстволордун сунуштары менен таанышып, төмөнкүлөрдү белгилейт.

2017-жылы республикалык бюджетке ресурстардын келип түшүүсү (атайын каражаттарды, тышкы гранттарды жана МИКтин кредиттерин эске алуу менен) 177396,8 млн. сомду, же 184459,5 млн. сом суммасында пландагыдан 96,2%ды түзгөн.

Ресурстардын келип түшүүсү (атайын каражаттарды, тышкы гранттарды жана МИКтин кредиттерин эске алуу менен) 140003,3 млн. сомду же 143235,6 млн. сом суммасында пландагыдан 97,7%ды түзгөн.

2017-жылы республикалык бюджеттин жыйынды кирешеси (учурдагы кирешелер жана финансылык эмес активдерди сатуудан келип түшүүлөр) (атайын каражаттарды, тышкы гранттарды жана МИКтин кредиттерин эске алуу менен) 134712,6 млн. сомду же 139889,1 млн. сом суммасында планга карата 96,3%ды түзгөн.

2017-жылы республикалык бюджеттин кирешелеринин жалпы көлөмү 134707,3 млн. сомду, же планга карата 96,3%ды түзгөн.

“Каржылоо боюнча операцияларга байланыштуу акча каражаттарынын агымы” бөлүкчөсү боюнча жүргүзүлгөн чыгашаларды эске алуу менен жана 2017-жылы атайын каражаттарды, тышкы гранттарды жана МИКтин кредиттерин эске албаганда республикалык бюджеттин жалпы чыгашалары 139800,4 млн. сомду түзгөн.

Республикалык бюджеттин жыйынды чыгашалары (учурдагы кирешелер жана финансылык эмес активдерди сатуудан келип түшүүлөр) (атайын каражаттарды, тышкы гранттарды жана МИКтин кредиттерин эске алуу менен) 2017-жылы 152090,4 млн. сомду же 165333,3 млн. сом суммасында такталган пландагыдан 94,3%ды түзгөн.

2017-жылы республикалык бюджет 21444,1 млн. сом суммасындагы пландык көрсөткүчтүн 17377,8 млн. сом суммасында таңсыктык менен аткарылган.

Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын ушул долбоору коомдук талкуулоо жол-жоболорунан өтүү үчүн 2018-жылдын 13-апрелинде Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин расмий сайтына жайгаштырылган. Коомдук талкуулоолордун жыйынтыктары боюнча сунуштар жана сын-пикирлер түшкөн жок.

Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол министрлигине “2017-жылга карата республикалык бюджет жана 2018-2019-жылдарга божомол жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык адегенде болгону 18631770,7 миң сом каралган, анын ичинде:

-учурдагы бюджет – 2387502,9 миң сом;

-атайын каражаттар – 6566,7 миң сом;

-өнүктүрүү бюджети (МИК) -16237701,1 миң сом.

Жогоруда аталган Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилгенден кийин 2017-жылга такталган бюджет болгону 17935668,3 миң сомду түзгөн.

Өнүктүрүү бюджетинин суммасы 15504992,0 миң сомду түзсө, жогоруда белгиленгендей 58185,6 миң сом байланышка кирет (Кыргыз почтасы).

Өткөн жылы Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол министрлиги бюджет боюнча такталган бюджетке карата 17628357,8 миң сомго, б.а. 92,2%га аткарылган.

Аталган министрликтин борбордук аппараты боюнча 2017-жылы бекитилген бюджет 119237,8 миң сомду түзгөн жана такталгандан кийин ал 40382,2 миң сомго азайып, 78855,8 миң сомду түзгөн.

Борбордук аппараттын чыгымдары 93223,9 миң сом суммасына кыскартылган.

Министрликтин борбордук аппараты 2017-жылдын IV кварталында кассалык операцияларды жүргүзө алган жок. Анткени, Бишкек шаарынын экономикалык иштер боюнча ПССИнин сот аткаруучуларынын токтомуна ылайык Финансы министрлигинин Биринчи май башкармалыгында министрликтин борбордук аппаратынын лицевой эсеби камакка алынган.

Аталган министрликке караштуу Жол чарба департаменти боюнча “2017-жылга республикалык бюджет жана 2018-2019-жылдарга божомол жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык учурдагы бюджет боюнча автожолдорду күтүүгө жана оңдоого 2017-жылы 1999496,7 миң сом каралган.

Мындан тышкары, “Капиталдык салым” беренеси боюнча республикалык бюджеттен каржыланууга жаткан объекттердин жана курулуштардын Тизмегине ылайык 2017-жылы жол инфратүзүмүнүн объектилерине 900000,0 миң сом каралган.

Бирок, аталган Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилгенден кийин Жол чарба департаментинин такталган бюджети 2017-жылы мамлекеттик капиталдык салымдардын каражаттарын эске алуу менен болгону 4524,6 млн. сомду түзгөн.

2017-жылдын жыйынтыктары боюнча жол тармагында аткарылган иштердин көлөмү 4430,07 млн. сомду түзгөн.

Мамлекеттик капиталдык салымдар боюнча:

2017-жылы мамлекеттик капиталдык салымдар боюнча иштер 2225,4 млн. сомго аткарылган:

Балыкчы-Тамчы-Чолпон-Ата-Корумду автожолун реконструкциялоо боюнча курулуш иштери 990,0 млн. сомго каржыланган;

-райондук борборлордун көчөлөрүн оңдоо боюнча 108,4 км жерге асфальт-бетон төшөлгөн, анын ичинде автожолдор боюнча 439,4 млн. сомго аткарылган;

-башка иштер 796,0 млн. сомго аткарылган.

Атайын эсеп боюнча:

Министрликтин Жол чарба департаментинин ведомствого караштуу уюмдарынын атайын каражаттары боюнча кирешелеринин берилген божомолунда (ведомстволук классификация – 43220, функционалдык классификация -70451) 2017-жылы 164148,0 миң сом көрсөтүлгөн. Бул сумма өткөн жылдагы каражаттардын келип түшүүлөрүнөн улам берилген.

2017-жылдын 31-декабрына карата атайын каражаттардын иш жүзүндө келип түшүүлөрү 129717,6 миң сомду, анын ичинде туннелдик кызмат боюнча кызмат көрсөтүүлөр – 63502,4 миң сомду түзгөн.

Атайын каражаттардын киреше бөлүгүнүн азайышы ведомствого караштуу уюмдардын ортосунда автожолдорду оңдоо жана күтүү боюнча кызмат көрсөтүүлөрдүн учурдагы бюджетин кыскартуу, ошондой эле кыш мезгилинде ал уюмдар Балык-Тамчы-Чолпон-Ата-Корумду объектисинде кызмат көрсөтүлбөгөндүгү менен түшүндүрүлөт.

Аталган министрликтин Автомобиль, суу транспорту жана салмак-габариттик контроль агенттиги боюнча:

Министрликтин ведомство алдындагы түзүмдүк бөлүкчөлөрүнүн ишин жөнгө салуу жана оптималдаштыруу, ошондой эле функциялардын бири-бирин кайталоолорун болтурбоо максатында аталган министрликке караштуу Автомобиль, суу транспорту жана салмак-габариттик контроль агенттиги Автомобиль жана суу транспорту мамагенттиги менен Салмак-габариттик контроль департаменти бириктирүү жолу менен түзүлгөн.

“2017-жылга республикалык бюджет жана 2018-2019-жылдарга божомол жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык Агенттиктин такталган бюджети 162180,4 миң сомду түзөт, анын ичинде:

-министрликке караштуу Салмак-габариттик контроль департаменти – 106000,4 миң сом;

-Автомобиль, суу транспорту жана салмак-габариттик контроль агенттиги – 56180,0 миң сом.

Жогоруда көрсөтүлгөн Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилгенден кийин аталган агенттиктин такталган бюджети болгону 2017-жылы 146656,7 миң сомду түзгөн.

Министрликке караштуу Жарандык авиация агенттиги Кыргыз Республикасынын Суу кодексине ылайык жарандык авиацияны мамлекеттик башкаруу функциялары жүктөлгөн орган болуп саналат.

2017-жылы Агенттиктин чыгашаларынын бекитилген сметасы 95311,0 миң сомду, такталган смета 194719,5 миң сомду түзгөн, 191884,8 миң сомго же 98,5%га каржыланган.

Литердик рейстердин эсебинен Агенттиктин учурдагы бюджетинин 94687,0 миң сомго көбөйүшү, ошондой эле 6863,4 миң сом өлчөмүндө кызматкерлердин эмгек акысынын жогорулашы болду.

И. Абдраимов атындагы Кыргызавиация колледжи боюнча:

2017-жылга катталган бюджет 11277,0 миң сомду, такталган бюджет 12658,5 миң сомду түзүп, иш жүзүндө 12653,7 миң сомго же 100%га каржыланган.

2017-жылы министрликти өнүктүрүү бюджетинин аткарылышы:

2017-жылы “2017-жылга Кыргыз Республикасынын республикалык бюджети жана 2018-2019-жылдарга божомол жөнүндө” Мыйзамы менен өнүктүрүү бюджети боюнча маминвестициялар жаатында 16237,7 млн. сом суммасында бекитилген, бирок “2016-жылга Кыргыз Республикасынын республикалык бюджети жана 2017-2018-жылдарга божомол жөнүндө” Мыйзамда маминвестициялар боюнча бюджеттин суммасы 15446,8 миң сомго азайтылган.

2017-жылы маминвестициялар 15174,7 миң сомго же такталган сметадан 98,2%га аткарылган. Курстук айырмалардан улам 272,1 млн. сомго аткарылган эмес.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 15-майындагы № 235 токтому менен жактырылган “2017-жылы Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчетту бекитүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна карата берилген түшүндүрмө запискага ылайык 2017-жылы Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жолдор министрлигинин чыгашаларынын такталган пландык көрсөткүчтөрү бюджеттик каражаттар боюнча 2400,1 млн. сом суммасында каралган.

2017-жылы аталган министрликтин чыгашаларын каржылоо үчүн республикалык бюджеттен 2389,9 млн. сом суммасында каражат бөлүнгөн, бул такталган пландагыдан 95,3%ды түзөт.

2017-жылы Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол министрлигинин түзүмү боюнча чыгашалар төмөнкүдөй:

-77,7 млн. сом – министрликтин борбордук аппаратынын, анын ичинде “Кыргызаэронавигация” МИсин субсидиялоону каржылоо үчүн – 6,8 млн. сом;

-1978,8 млн. сом – Жол чарба департаментине автожолдорду тейлөө жана оңдоо боюнча, анын ичинде “Имараттар жана курулмалар” деп аталган 3111-берене боюнча учурдагы оңдоо иштерине – 1834,0 млн. сом;

-191,9 млн. сом – Жарандык авиация агенттигинин чыгашаларын каржылоо үчүн, анын ичинде литердик рейстерге – 149,8 млн. сом;

-141,5 млн. сом – Автомобиль, суу транспорту жана салмак-габариттик контроль агенттигинин чыгашаларын каржылоо үчүн.

Капиталдык салымдар:

“2017-жылга карата Кыргыз Республикасынын республикалык бюджети жана 2018-2019-жылдарга божомол жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамында “Капиталдык салым” беренеси боюнча автожолдорду долбоорлоого жана курууга – 2076,4 млн. сом каралган;

2017-жылы транспорт секторун өнүктүрүү бюджетинин иш жүзүндөгү аткарылышы 15135,1 млн. сомду түзгөн (алардын ичинен 14436,4 млн. сом тышкы каржылоо жана 698,7 млн. сом ички каржылоо).

Гранттарды эске алганда тышкы каржылоо боюнча транспорттук секторду өнүктүрүү бюджетинин аткарылышы 97,6%ды, ички каржылоонун аткарылышы – 97,6%ды түзгөн.

Транспорт секторундагы каржылоонун кыйла көп көлөмү КЭР каржылаган долбоорлордун эсебинен төмөндөгүдөй болгон:

-“Түндүк-Түштүк-1 альтернативдүү жолдун курулушу”;

-“Түндүк-Түштүк-2 альтернативдүү жолдун курулушу”;

-“Тараз-Талас-Суусамыр-3 автожолду реконструкциялоо”;

-“Бишкек-Нарын-Торугарт автожолун реабилитациялоо”;

-“БАда катнаш жолдорун жакшыртуу” долбоору;

-“ЦАРЭС 3 каридорун жакшыртуу” (Бишкек-Ош автожолу, Бишкек-Кара-Балта участогу) долбоору, 4-Фаза.

Министрликтер жана ведомстволор боюнча МИК бюджетинин аткарылышы (Комитет тейлейт, тышкы каржылоо).миң сом менен

 

Аталышы

План

Факт

Аткаруу % менен

КР Транспорт жана жолдор министрлиги

14788956,0

14436423,1

97,6

Өкмөткө караштуу Архитектура, курулуш жана ТКЧ мамлекеттик агенттиги

1940134,8

1390441,4

71,7

 

Өкмөткө караштуу Мамкаттоо кызматына баш ийген Транспорттук каражаттарды жана айдоочулук курамды каттоо департаменти жана Кадастр жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо департаменти боюнча 2017-жылга карата бюджеттик жана атайын каражаттар жаатында бекитилген сумма 49620,8 миң сомду түзгөн, мында такталган сумма 97668,7 миң сом, бекитилген жана  такталган суммадан көбөйүү жагына оош-кыйыш 48047,9 миң сом.

Бюджеттик каражаттар боюнча чыгашалар 52452,1 миң сомду, оош-кыйыш-7116,2 миң сомду түзгөн. Алардын ичинен 447,4 миң сом өздөштүрүлгөн, 6668,8 миң сом кошумча каржыланган.

Эки департамент боюнча бекитилген сумманын атайын каражаттары 16403,5 миң сомду, такталган смета – 38100,4 миң сомду, оош-кыйыш жыл башынан тартып калдыктарды бекитүүнүн эсебинен көбөйүү жагына 15399,4 миң сомду, ошондой эле акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөрдүн санын көбөйтүүнүн эсебинен кирешелердин жана чыгашалардын сметасынын көбөйүшү 6297,5 миң сомду түзгөн. Иш жүзүндөгү киреше – 22480,2 миң сом, чыгаша – 27567,7 миң сом, жыл аягындагы калдык – 10311,9 миң сом.

Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети:

Жогоруда аталган Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык, 2017-жылга карата бюджеттик каражаттар боюнча адегенде 70562,8 миң сом каралган.

Республикалык бюджетти аткаруунун жүрүшүндө чыгашалардын сметасы 327756,6 миң сом жалпы суммасына көбөйгөн.

2017-жылдын ичинде чыгашалардын сметасы 130656,9 миң сом жалпы суммасына азайган.

2017-жылы бюджеттик каражаттар боюнча катталган смета 267662,4 миң сомду түзгөн.

Такталган смета боюнча каралган каражаттардан чыгашалар 156740,0 миң сом суммасын түзгөн.

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын маалыматы боюнча 2017-жылы республикалык бюджетти аткаруунун жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетине “Таза Коом” программасынын долбоорлорун ишке ашырууга Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн тескемесине ылайык 220,0 млн. сом өлчөмүндөгү каражаттар каралган.

2017-жылы “Таза Коом” долбоорлорун ишке ашырууга 51,0 млн. сом суммасындагы каражаттар каржыланган, анын ичинде Кыргыз Республикасынын ИИМне жана Кыргыз Республикасынын Мамкаттоо кызматына өткөрүлүп берилген каражаттар төмөнкүдөй иш-чараларга багытталган:

-“Маалыматтык киоскаларды” жыйноого жана орнотууга, ошондой эле “Маалыматтык киоскалар” үчүн “Таза Коом” логотиби менен лайтбоксторду даярдоого жана орнотууга – 41,4 млн. сом;

-“Мектепке чейинки билим берүү уюмдарындагы электрондук кезек” маалыматтык тутумун иштеп чыгууга – 1,4 млн. сом;

-“Адам ресурстарынын эсебин алуу” Автоматташтырылган маалыматтык тутумунун 4 модулун иштеп чыгууга – 6,0 млн. сом;

-Кыргыз Республикасынын ИИМнин архивдик документтерин массалык сканирлөөгө жана цифралоого – 2,2 млн. сом.

Мындан тышкары, Россия Федерациясынын гранты боюнча каражаттардын эсебинен 83,9 млн. жалпы суммасына 8 долбоор боюнча келишим түзүлгөн жана 2017-жылдын 31-декабрына карата 50,9 млн. сом суммасына акы төлөө жүргүзүлгөн. 2018-жылы 33,0 млн. сом суммасында калдыкты төлөө пландаштырылууда.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана ТКЧ мамлекеттик агенттиги 2017-жылы республикалык бюджеттен “Капиталдык салым” беренеси боюнча каржылана турган объектилердин жана курулуштардын тизмегин түзүүдө 344 социалдык объектини, анын ичинде курулушун аяктоого 9813,3 млн. сом талап кылынган 327 өтмө объектини жана жаңы 17 объектини киргизүү сунуш кылынат.

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппараты менен макулдашуу боюнча 2017-жылдын ичинде Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан 6152,9 млн. сомго Мамкурулуш тарабынан 273 объектини курууну каржылоо каралган, алардын ичинен 5594,1 млн. сом (91,2%) каржыланган.

Мындан тышкары, курулуп жаткан объектилерди каржылоо боюнча көптөгөн төмөнкүдөй түзөтүүлөр киргизилген:

- 694,7 млн. сомго 154 объект боюнча көбөйтүү (2017-жылы аяктоого пландаштырылган объектилерди каржылоону көбөйтүүгө, кредитордук карыздардын ордун жабууга ж.б.);

- 1211,7 млн. сомго 42 объект боюнча азайтууга.

2017-жылдын аякташына пландалган объекттердин ичинен, ТЖКД тарабынан 90 объекттин курулушу жана 99 объекттин капиталдык оңдолушу аяктаган, анын ичинен, тѳмѳндѳгү тармактар боюнча:

  • билим берүүнүн 60 объектиси (54 мектеп жана алардын спорт залдары, 6 бала бакча);
  • 3 контролдоо-ѳткѳрүү пункту;
  • саламаттык сактоонун 6 объектиси;
  • ветеринардык диагностика жана экспертизанын 16 лабораториясы;
  • суу менен жадуунун 11 объектиси;
  • маданияттын 2 объектиси жана 1 турак үй.

Ошону менен бирге, ѳткѳн жылдагы тизмеден ѳткѳн 114 объект 2017-жылдагы Тизмеге кирген эмес.

 

Жогоруда баяндалгандын негизинде, Комитет төмөнкүдөй корутундуга келди:

 

1. Республикалык бюджетти аткаруу аудити жөнүндө Эсеп палатасынын аудитин эске алуу менен 2017-жылы Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчет канааттандыраарлык деп таанылсын.

 

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 15-майындагы № 235-токтому менен жактырылган “2017-жылы Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчётту бекитүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору сын-пикирлерди жана сунуштарды эске алуу менен жактырылсын.

 

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү мурда кабыл алган токтомдорун жана Комитеттин чечимдерин толук көлөмүндө аткаруу боюнча таасирдүү чараларды көрсүн.

 

4. Ушул корутунду Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Бюджет жана финансы боюнча комитетине жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө жөнөтүлсүн.

 

5. Ушул корутундунун аткарылышын контролдоо Комитеттин бөлүмүнө жүктөлсүн.

 

 

 

Төрайым                                                                                   М.Э. Мавлянова

Көрүүлөрдүн саны : 717