“Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин 2016-жылдын 25-октябрындагы КОРУТУНДУСУ

26-10-2016 17:38

 

 

 

 

 

 

 

 

“Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин 2016-жылдын 25-октябрындагы

 

КОРУТУНДУСУ

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитети Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 19-июлундагы № 405-токтому менен жактырылган “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун карап чыгып, төмөндөгүлөрдү белгилейт.

 

1. Ушул мыйзам долбоорунун концепциясы Кыргыз Республикасынын Турак жай кодексине жана “Кыргыз Республикасында жекече турак жай курулушу жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын шаар куруу жана архитектура жөнүндө” мыйзамдарына административдик актыларга, ошондой эле административдик органдардын аракеттерине же аракетсиздигине даттануунун милдеттүү сотко чейинки тартибин караган түзөтүүлөрдү киргизүүгө багытталган, ошентип “Административдик иштин негиздери жана административдик жол-жоболор жөнүндө” Мыйзамдын 62-беренесине ылайык келтирүү сунуш кылынат.

2015-жылдын 31-июлунда “Административдик иштин негиздери жана административдик жол-жоболор жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы кабыл алынган. Бул мыйзам долбоору административдик жол-жоболорду ишке ашырууда административдик органдар менен жеке, юридикалык жактардын ортосундагы укуктук мамилелерди жөнгө салат, ошондой эле административдик актыга, административдик органдардын аракеттерине жана аракетсиздигине даттануунун тартибин белгилейт.

Даттануунун сотко чейинки тартиби кызыкдар жактын административдик даттануусунун негизинде административдик жол-жоболорду козгоону, ошол даттанууларды административдик органда кароону жана ал боюнча чечим кабыл алууну шарттайт, чечим ошондой эле жогору турган административдик органда же сотто даттанылышы мүмкүн.

Жогоруда баяндалгандарга байланыштуу долбоор менен административдик актыларды, ошондой эле административдик органдардын аракеттерине же аракетсиздигине даттануунун милдеттүү сотко чейинки тартибин караган түзөтүүнүн мыйзамдарга киргизүүнү сунуш кылынат.

 

2. Мыйзам долбоорунун максаты

 

“Административдик иштин негиздери жана административдик жол-жоболор жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 96-беренесинин 2-бөлүгүнүн 2-пунктун жүзөгө ашыруу жеке же юридикалык жактар менен административдик органдардын ортосунда пайда болгон талаштарды өз укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоонун милдеттүү шарты катары административдик процедураларды жүргүзүү жолу менен чечүүгө мүмкүнчүлүк берет.

Жогоруда баяндалгандан мамлекеттик аткаруу бийлиги, жергиликтүү өзүн-өзү башкаруунун аткаруу органдары тарабынан кабыл алынган административдик акт, ошондой эле тиешелүү ыйгарым укуктар бөлүнгөн атайын түзүлгөн органдар, алардын жүктөлгөн милдеттерди аткаруудагы аракеттери же аракетсиздиги жеке жана юридикалык тараптардан сотко чейин даттанууга жатат, андан ары – сот тартибинде экендигин билсе болот.

3. Мыйзам долбоорунун мазмунунун билдирилген концепцияга ылайык келиши:

ылайык келет жана административдик актыларга, ошондой эле административдик органдардын аракеттерине же аракетсиздигине сотко чейинки милдеттүү даттануунун тартибин караган түзөтүүлөрдү мыйзамдарга киргизүүнү карайт.

4. Мыйзам долбоорунда каралган коомдук мамилелер чөйрөсүндө жөнгө салуунун нормативдик базасынын абалы:

- Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

- Кыргыз Республикасынын Жер кодекси;

- Кыргыз Республикасынын Турак жай кодекси;

- Кыргыз Республикасынын граждандык кодекси;

- “Кыргыз Республикасында жекече турак жай курулушу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

- “Кыргыз Республикасынын шаар куруу жана архитектура жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

- “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

- “Борбордун статусу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

- “Ош шаарынын статусу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы.

5. Ишкердик ишти жөнгө салууга багытталган мыйзам долбооруна регулятивдүү таасир этүүнү талдоонун жыйынтыктары боюнча сунуштар:

- жок (талап кылынбайт).

6. “Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Регламенти жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 50-беренесине ылайык өткөрүлгөн экспертизанын жыйынтыктары боюнча сунуштар:

- Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппаратынын укуктук экспертиза бөлүмүнүн корутундусу (№ 6-24773/16, 2016-жылдын 19-октябры) тиркелет;

- Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппаратынын экспертизанын адистештирилген түрлөрү бөлүмүнүн корутундусу (№ 6-23604/16, 2016-жылдын 16-октябры) тиркелет;

- Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппаратынын лингвистикалык экспертиза бөлүмүнүн корутундусу (№ 6-24527/16, 2016-жылдын 17-октябры) тиркелет;

7. Эгер бар болсо, көз карандысыз эксперттердин, адистердин жана уюмдардын корутундуларынын жыйынтыктары боюнча сунуштар:

- жок.

8. Эгер өткөрүлгөн болсо, өткөрүлгөн коомдук талкуулардын жыйынтыктары боюнча сунуштар:

- жок.

9. Мыйзам долбооруна фракциялардын, комитеттердин жана депутаттардын сунуштары:

- жок.

10. Комитеттин мүчөсүнүн өзгөчө пикири:

- жок.

11. Комитеттин сын-пикирлери жана сунуштары:

Комитетте мыйзам долбоорунун концепциясы боюнча сын-пикирлер жана сунуштар жок.

 

Жогоруда баяндалгандардын негизинде Комитет төмөндөгүдөй корутундуга келет:

 

1. “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” (Кыргыз Республикасынын Турак жай кодексине жана “Кыргыз Республикасында жекече турак жай курулушу жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын шаар куруу жана архитектура жөнүндө” мыйзамдарына) Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорунун концепциясын жактыруу жана аны биринчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунуш кылынсын.

 

2. Комитеттин ушул корутундусу Кыргыз Республикасынын Экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетине жөнөтүлсүн.

 

 

Комитеттин төрагасы                                                          М.А. Аманкулов

Көрүүлөрдүн саны : 1535