Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому (2014-жылдын 17-февралы, №97) менен көчмө радиотелефон байланыш кызматын көрсөтүүнүн тарифтик пландардагы тарифтерди операторлор өздөрү (өз алдынча) аныктоо бөлүгүндө бекитилген эрежелер жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин ЧЕЧИМИ

07-12-2016 10:34

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому

(2014-жылдын 17-февралы, №97) менен көчмө радиотелефон байланыш кызматын көрсөтүүнүн тарифтик пландардагы тарифтерди операторлор өздөрү (өз алдынча) аныктоо бөлүгүндө бекитилген эрежелер  жөнүндө

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин

 Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин

ЧЕЧИМИ

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитети Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин парламентинин 2016-жылдын 3-ноябрындагы жыйналышында айтылган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасынын вице-спикери А.С. Омурбекованын өтүнүчү боюнча жана Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасынын орун басары Э.А. Аматовдун маалыматын угуп, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому (2014-жылдын 17-февралындагы №97) менен көчмө радиотелефон байланыш кызматын көрсөтүүнүн тарифтик пландардагы тарифтерди операторлор өздөрү (өз алдынча) аныктоо бөлүгүндө бекитилген эрежелер жөнүндө маселени карап чыгып, төмөнкүнү белгилейт.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 17-февралындагы №97 токтому менен бекитилген “Көчмө радиотелефон байланыш кызматын көрсөтүүнүн эрежелеринин” 3-пунктуна ылайык:

телефондук байланыштыруунун тарифтик бирдиги - телефондук байланыштыруунун узактыгы, абоненттен же телефон байланыш кызматын колдонуучудан ушул байланыштыруу үчүн бекитилген тарифтин өлчөмүндө акы алынат;

байланыштыруу чеги - убакыт аралыгы, бул убакыт өткөндөн кийин туташтыруунун уланышы кызмат көрсөтүүнү тарифтик эсепке алууну баштоого негиз болот.

Ушул Эрежелердин 59-пунктуна ылайык “Эгер Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарында башка шарттар көрсөтүлбөсө, кызмат көрсөтүүлөргө тарифтер, туташтыруу чеги, кызмат көрсөтүүлөрдүн тарифтик бирдиги жана толук эмес тарифтик бирдик үчүн акыны төлөөнүн тартибин оператор тарифтик пландарда өз алдынча аныктайт. Тарифтик планда анын жарактуулук мөөнөтү жана аймагы жөнүндө маалыматтар да көрсөтүлөт.

Тарифтик бирдиктин өлчөмү 10 секунддан ашпайт, туташтыруу чеги 3 секунддан кем болбошу керек”.

 

“Тарифтик бирдиктин өлчөмү 10 секунддан ашпайт” деген ченем жогоруда көрсөтүлгөн ЧУА кабыл алынып жаткан учурда мобилдик байланыш операторлору абоненттердин сүйлөшүүлөрүн ар кандай кадамда 30 секундадан 1 мүнөткө чейин тегеректөө менен тарифтештиргендигине байланыштуу кабыл алынган. Тарифтештирүү кадамын иретке келтирүү жана тегеректөө кадамынын бирдиктүү принциптерине келтирүү максатында, Эрежелерде тарифтештирүү кадамы 10 секундадан ашпашы керек деп көрсөтүлгөн.

Бул ченем бардык байланыш кызматтарына жайылтылат жана операторлордун расмий сайттарында жайгаштырылган алардын тарифтик пландарында көрсөтүлөт.

Бирок Жогорку Кеңешинин Төрагасынын вице-спикери                       А.С. Омурбекова белгилегендей, ага жарандар эгер бир адам 5 секунда сүйлөшсө, 10 секунда үчүн төлөйт, 21 секунда сүйлөшсө 30 секунда үчүн төлөйт ж.б., ушуга байланыштуу бардык цивилизациялуу элдердей эле секундалык тариштештирүү кылса болбойбу, бир секунда сүйлөшсөң, бир секунда үчүн, 5 секунда болсо 5 секунда үчүн төлөсө болбойбу деп таң калышып, “10 секундага чейин тегеректөө” деген эмне себептен чыккан жана эмнеге негизделет деп кайрылышкан; бир жагынан караганда бул аз көрүнөт, бирок абоненттердин камтыган санын эске алсак, мындай тегеректөөлөр бир топ чоң суммага алып келет. Буга кошумча мобилдик байланыш операторлору бул өтүнүчтү техникалык жактан ишке ашырууга мүмкүн экендигин танышкан жок.

Комитет “Электр жана почта байланышы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 7-беренесине ылайык байланыш боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы электр жана почта байланышы жагында жөнгө салуу кызматтарын байланыш жагында ишмердикти жүргүзүүчү ар кандай электр жана почта байланышынын операторлоруна, электр байланышынын кызмат көрсөтүүлөрүн жеткирип берүүчүлөрүнө, почта байланышынын ишканаларына жана дагы башка юридикалык жана жеке жактарга карата көз карандысыз аткаруучу туруктуу иштөөчү мамлекеттик орган болуп саналарын жана КР МТжБМК алдына коюлган милдеттер маалыматтык технологияларды, электрондук башкарууну, байланыш тармактарын жана системаларын өнүктүрүү үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүгө; Кыргыз Республикасынын байланыш инфраструктурасын эл аралык байланыш тармактарына интеграциялоону камсыз кылууга; Кыргыз Республикасынын калкына жана бизнес-коомчулугуна мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү электрондук форматта берүү максатында мамлекеттик башкаруу системасын инновациялык кайра түзүүгө көмөк берүүчү маалыматтык-коммуникациялык технологиялардын бирдиктүү архитектурасын иштеп чыгууга ж.б. багытталгандыгын эске алып, жарандардын сунушун тыкан изилдеп чыгууну, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 17-февралындагы №97 токтому менен бекитилген “Көчмө радиотелефон байланыш кызматын көрсөтүүнүн  эрежелерин” тарифтик пландардагы тарифтерди операторлор өздөрү (өз алдынча) аныктоо бөлүгүндө талдоо жана тийиштүү эсептөөлөрдү жүргүзүү менен кайрадан карап чыгууну тапшырат.

 

Жогоруда баяндалгандын негизинде, Комитет төмөнкүдөй ч е ч т и:

 

  1.  Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети бир айлык мөөнөттө “Көчмө радиотелефон байланыш кызматын көрсөтүүнүн  эрежелерге” өзгөртүүлөрдү киргизсин, мында тарифтик пландардагы секундалык тарификация менен эсептөө максатында 59-пункттун экинчи абзацы төмөнкүдөй баяндалсын: “Тарифтик бирдиктин өлчөмү 1 секунданы түзөт, кошулуу чеги 3 секундадан кем болбоого тийиш”;

 

  1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү Комитеттин сунуштарын эске алуу менен 2014-жылдын 17-февралындагы №97-токтому менен бекиткен “Көчмө радиотелефон байланыш кызматын көрсөтүүнүн эрежелерин” кайрадан карап чыксын;

 

  1. Ушул чечим Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө жана Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетине жөнөтүлсүн;

 

  1. Ушул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетине жүктөлсүн.

 

 

Комитеттин  төрагасы                                                       М. А. Аманкулов

Көрүүлөрдүн саны : 2105