Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин 2017-жылдын 31-январындагы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2016-жылдын 21-апрелиндеги № 486–VI - токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу ЧЕЧИМИ

10-02-2017 11:21

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин

2017-жылдын 31-январындагы

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2016-жылдын

21-апрелиндеги № 486–VI - токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу

 

ЧЕЧИМИ

 

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитети, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппарат жетекчиси А.О. Кутушевтин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2016-жылдын 21-апрелиндеги № 486–VI «Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2011-жылдын 18-февралындагы "Кыргыз Республикасынын аймактарын парламенттик радио менен камтуу зонасын кеңейтүү жөнүндө" № 192-V токтомун күчүн жоготту деп таануу жөнүндө» токтомуна өзгөртүү киргизүү жана республиканын аймагына «Парламент» радиосунун уктуруусун жайылтуу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Иш башкармалыгынын жыл сайын РПО РМТР менен Келишим түзүү керектиги тууралуу кайрылуусун карап чыгып, аталган токтомдун экинчи бөлүгүн төмөнкүдөй мазмундагы абзац менен толуктоону максатка ылайыктуу деп эсептейт:

«- Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Иш башкармалыгы (А.А. Кожомкулов) республиканын аймагына «Парламент» радиосунун уктуруусун туруктуу жайылтуу үчүн жыл сайын талап кылынган суммадагы финансылык каражатына РПО РМТР менен Келишим түзсүн.»

 

Жогорудагылардын негизинде Комитет төмөнкүдөй чечим кабыл алды:

 

1.        Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2016-жылдын 21-апрелиндеги № 486–VI «Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2011-жылдын 18-февралындагы "Кыргыз Республикасынын аймактарын парламенттик радио менен камтуу зонасын кеңейтүү жөнүндө" № 192-V токтомун күчүн жоготту деп таануу жөнүндө» токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу сунуш Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна киргизилсин жана Комитеттин бул сунушун колдоо депутаттардан суралсын.

 

2.        Ушул сунуш Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна киргизилсин жана Жогорку Кеңештин Иш башкаруучусу А.А.Кожомкулов баяндамачы болуп аныкталсын.

 

 

Төрага                                                                                     М.А. Аманкулов

Көрүүлөрдүн саны : 2042