«Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик архитектура, курулуш жана туракжай-коммуналдык чарба агенттиги тарабынан республиканын калктуу конуштарын толугу менен (өзгөчө Бишкек, Ош шаарларын жана Ысык-Көл курорттук зоналарын) шааркуруу документтери жана иштелип чыккан (жаңы) ченемдик-техникалык документтер менен камсыз кылуу жөнүндө» ЧЕЧИМИ

24-06-2016 12:25

«Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик архитектура, курулуш жана туракжай-коммуналдык чарба агенттиги тарабынан республиканын калктуу конуштарын толугу менен (өзгөчө Бишкек, Ош шаарларын жана Ысык-Көл курорттук зоналарын) шааркуруу документтери жана иштелип чыккан (жаңы) ченемдик-техникалык документтер менен камсыз кылуу жөнүндө»

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин

ЧЕЧИМИ

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитети «Республиканын калктуу конуштарын толугу менен (өзгөчө Бишкек, Ош шаарларын жана Ысык-Көл курорттук зоналарын) шааркуруу документтери жана иштелип чыккан (жаңы) ченемдик-техникалык документтер менен камсыз кылуу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик архитектура, курулуш жана туракжай-коммуналдык чарба агенттигинин директору Мамбетоа Турдубек Мамбетовичтин маалыматын угуп, төмөндөгүнү белгилейт.

Мамкурулуш болуп архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба чөйрөсүндөгү аткаруу бийлик органынын иш-милдеттерин жүзөгө ашыруучу администрациялык ведомство саналат, анын максаты Кыргыз Республикасынын жарандарынын туруктуу жашоо жагдай чөйрөсүн түзүү болуп эсептелет.

Ага ылайык Мамкурулуштун милдеттери архитектуралык-шаар куруу иштери жаатында бирдиктүү мамлекеттик саясатты иштеп чыгуу жана ишке ашыруу болуп саналат.

Курулуш тармагынын катышуучулары жана инвесторлору инвестициялардын өсүшүнө жана курулуш комплекстеринин өнүгүүсүнө тоскоолдук кылуучу бир катар мыйзамдык чектөөлөргө жана администрациялык тоскоолдордуктарга тушугушту.

Шааркуруу комплекси экономикалык мамилелерге кирет. Шаарлардын узак мөөнөттүү башкы пландары менен катар жер пайдалануунун жана курулуштун негизги багытын, формасын жана эрежелерин белгилөөчү ыкчам аймактык пландоо документтери зарыл. Бул рыноктук экономикага жана Кыргызстан өнүгүп жаткан жолуна бир кыйла шайкеш.

Бүгүнкү күндөгү Бишкек шаарынын бирден бир негизги түзүүчү шааркуруу документи 2006-жылы Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилген шаардын башкы планы болуп саналат.

Ошондой эле Мамкурулушка караштуу шааркуруу жана архитектура ШДИ Институту тарабынан Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-ж. 29.03төгү № 150 «2025-жылга чейинки мезгилге Ош шаарынын Башкы планы жөнүндө» токтомунда бекитилген Ош шаарынын Башкы планын иштеп чыгуу бүткөрүлгөн.

Андан тышкары Ысык-Көл курорттук-рекреациялык зонанын райондук пландоосунун Башкы схемасынын 1-этабы КРӨ Мамкурулуштун имараттар боюнча Ысык-Көл ИИДИ курорттуризм Институту тарабынан аякталды. Бул иштин натыйжасы боюнча анын презентациясы КР Өкмөтүнүн жыйналышында өткөрүлүп, анда ал жактырылды жана андан ары иштеп чыгууга анын негизи кабыл алынды.

Орун-жайлардын келечек өнүгүшүн аныктоочу бирден бир башкы стратегиялык документ маанилүүлүгү боюнча калктуу конуштун башкы планы болуп саналат.

Азыркы убакта Бишкек жана Ош шаарларынын деталдык пландоо долбоорунун (ДПД) жоктугуна байланыштуу толук көлөмдөгү шааркуруу документтеринин болуу мүмкүндүгү ишке ашпай келет. Натыйжада кайда барба, шаарларда да, айылдык калктуу конуштарда да шааркуруунун бузуулары болууда.

Бардык курулуш иштери башында имараттардын жана курулмалардын бекемдик, туруктуулук, өрттүк, сейсмикалык, санитардык-гигиеналык, экологиялык коопсуздук нормаларын өзүнө киргизген ченемдик-техникалык документтер боюнча жүзөгө ашырыла тургандыгын, анын артынан илимий-техникалык прогресске, талаптардын жогорулашына, экономикалык мамилелердин жана дагы башкалардын өзгөрүшүнө ылайык ченемдик документтер такай жаңыланып турууга, кайра каралууга же жаңыдан иштелип чыгууга тийиштигин белгилөө керек.

Бирок иликтөөчүлүк жана эксперименталдык иштердин негизинде жаңы нормаларды иштеп чыгууга жана болгондорду жаңылоого тартылган институттардын болгон илимий-иликтөө базасы техникалык жактан да кадрдык пландан да жетишсиз жабдылган.

Коопсуздуктун көрүнүштөрүнө ылайык келбеген материалдарды (буюмдарды жана конструкцияларды) курулушка колдонууда жол берилбес кооптук келип чыгат, ошондой эле продукцияларды керектөөчүнү адашууга алып келет, ал эми Кыргызстан жогорку сейсмикалык активдүү региондорго кирет.

Ага байланыштуу шааркуруу документтердин маанилүүлүгүн көңүлгө алуу менен, жана курулуш тармактарын өркүндөтүү боюнча жана өнүгүү стратегиясынын жаңы талаптарына жооп берген ченемдик-техникалык документтер боюнча коюлган милдеттерди ийгиликтүү аткаруу максатында Комитет чечим кабыл алды:

1. «Республиканын калктуу пункттарын толугу менен (өзгөчө Бишкек, Ош шаарларын жана Ысык-Көл курорттук зоналарын) шааркуруу документтери жана иштелип чыккан (жаңы) ченемдик-техникалык документтер менен камсыз кылуу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик архитектура, курулуш жана туракжай-коммуналдык чарба агенттигинин директору Мамбетоа Турдубек Мамбетовичтин маалыматы эске алынсын.

2. Шааркуруу документтерин камсыз кылуу максатында шаардын деталдык пландоо долбоорун иштеп чыгуу үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жана Бишкек, Ош шаарларын мэриялары финансылык каражаттарды табышы жана долбоорлорду ишке ашыруусун тездетиши зарыл.

3. Мамлекеттик архитектура, курулуш жана туракжай-коммуналдык чарба агенттиги:

- имараттардын жана курулмалардын сейсмотуруктуулугун, энергонатыйжалуулугун, коопсуздугун (өрттүк, санитардык-эпидемиологиялык, экологиялык, катаал шарттарда коопсуздук) камсыздоочу шааркуруу нормаларын такай жаңылап турсун жана архитектуралык-шаар куруу иштери чөйрөсүндө техникалык регламенттерди өркүндөтүү боюнча сунуштарды киргизсин;

- иликтөөчүлүк жана эксперименталдык иштердин негизинде жаңы нормаларды иштеп чыгууга жана болгондорду жаңылоого тартылган иштеп жаткан институттардын болгон илимий-иликтөө базасын техникалык жактан да кадрдык пландан да шарттарды түзүү менен жаңылоо боюнча чараларды көрсүн;

- мыйзамдардын ортосундагы карама-каршылыктарды четтетүү менен, курулуш нормаларына жана эрежелерине милдеттүү техникалык нормалардын статусун берүү сунушу киргизилсин.

 

 

Комитеттин төрагасы                                                        М.А.Аманкулов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Көрүүлөрдүн саны : 1910