Шрифттин өлчөмү:
А-
А
А+
Түстөр:
А
А
А
Сүрөттөр:
Өчүрүү
Кадимки версия

"Камсыздандыруу салымдарды башкаруу маселелери боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору- демилгечилер Г.Асылбаева, П.Тулендыбаев, Н.Макеев, И.Гайпкулов, А.Арапбаев, У. Примов, Б.Сыдыков, З.Жамалдинов, А.Абжалиев, А.Мамашова, Д.Бекешев, Д.Исаева

31-10-2019
09:31

Жеткире иштелип чыккан долбоор 2-окууда

 

Камсыздандыруу салымдарды башкаруу маселелери боюнча

Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

1-берене

«Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы,1996 ж., №7, 85-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1. 2-статьяда:

1) тогузунчу абзацтагы «камсыздандыруучулардын» деген сөз «мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу салымдарын төлөөчүлөрдүн» деген сөздөр менен алмаштырылcын;

2) он сегизинчи абзацтагы «ушул Мыйзамдын» деген сөздөр «мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча мыйзамдардын» деген сөздөр менен алмаштырылсын.

2. 4-статья төмөнкүдөй мазмундагы абзац менен толукталсын:

«Камсыздандыруу салымдарын топтоого, камсыздандыруу салымдарынын чегерилишин жана төлөнүшүн контролдоону жүзөгө ашырууга, ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын иш-милдеттерин жүзөгө ашырууда пайда болгон мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча мыйзамдардын бузулганы үчүн жоопкерчиликке тартууга байланышкан жана ушул Мыйзам менен жөнгө салынбаган мамилелер Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарынын тиешелүү ченемдери менен жөнгө салынат.».

3. 5-статьяда:

1) үчүнчү абзац «жеке жактар» деген сөздөрдөн мурун «анын ичинде жеке эмгектик ишмердиктерди жүзөгө ашыруучу» деген сөздөр менен толукталсын;

2) төртүнчү абзацтагы «колдонуудагы» деген сөз алып салынсын.

4. 7-статьяда:

- 1-бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы үчүнчү абзац менен толукталсын:

«-ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын чечими Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарында каралган тартипте даттанулууга укуктуу.»;

-2-бөлүктө:

1) бешинчи абзац «камсыздоочуга» деген сөздөн кийин «жана ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга» деген сөздөр менен толукталсын;

2) алтынчы абзацтагы «социалдык камсыздандыруу органдарынын» деген сөздөр «камсыздоочунун жана ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын» деген сөздөр менен алмаштырылсын;

3) жетинчи абзацтагы «камсыздоочуга чыгашалар жөнүндө отчетторду» деген сөздөр «ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга мамлекеттик социалдык камсыздандыруунун каражаттары боюнча отчетторду» деген сөздөр менен алмаштырылсын.

5. 8-статьянын 1-бөлүгүндөгү он биринчи абзац күчүн жоготту деп таанылсын.

6. 81-статьяда:

1) бүткүл текст боюнча ар түрдүү сандардагы жана жөндөмөлөр формасындагы «камсыздоочу» деген сөздөр тиешелүү сандардагы жана жөндөмөлөрдөгү «камсыздандыруу салымдарын төлөөчү» деген сөздөр менен алмаштырылсын;

2) 1-бөлүктө:

- алтынчы абзацтагы «мамлекеттик социалдык камсыздандыруу органдарында» деген сөздөр «жана камсыздандыруу салымдарынын төлөнгөн фактысынын» деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- сегизинчи абзацтагы «камсыздоочунун» деген сөз «ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын» деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- тогузунчу абзацтагы «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган тартипте камсыздандыруучулардын» деген сөздөр «камсыздандыруу салымдарын төлөөчүлөрдүн» деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- онунчу абзацтагы «администрациялык укук бузуулар жөнүндө иштерди Кыргыз Республикасынын администрациялык жоопкерчилик жөнүндө мыйзамдарына ылайык» деген сөздөр «Бузуулар жөнүндө Кыргыз Республикасынын кодексинде каралган бузуулар тууралуу» деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- он үчүнчү абзац «төлөөчүлөргө» деген сөздөн мурун «камсыздандыруу салымдарын» деген сөздөр менен толукталсын.

3) 2-бөлүктө:

- бешинчи абзацтагы «Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча отчетту» деген сөздөр «камсыздандыруу салымдарын топтоо, камсыздандыруу салымдарынын чегерилишин жана төлөөнүшүн контролдоону жүзөгө ашыруу, камсыздандыруу салымдарынын чегерилиши жана төлөнүшү боюнча талаптарды бузганы үчүн жоопкерчиликке тартуу жана камсыздандырылган жактардын маалыматтарынын тактыгы боюнча иш-милдеттерди жана ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырууда алынган жана түзүлгөн маалыматтарды» деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- төмөнкүдөй мазмундагы абзацтар менен толукталсын:

«-мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу салымдарын топтоо камсыз кылынсын жана алардын эсептери жүзөгө ашырылсын;

- камсыздандыруу салымдарын төлөөчүлөрдүн даттануулары Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарында каралган тартипте каралсын.».

7. 17-статьяда:

- биринчи абзацтагы «ден соолук кассаларынын» деген сөздөр «милдеттүү медициналык камсыздандырууга байланышкан» деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- экинчи абзац күчүн жоготту деп таанылсын.

8. 21-статьянын төртүнчү абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«Камсыздандыруу салымдарынын тарифтеринин өлчөмү «Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен белгиленет.».

9. 22-статьянын 3-бөлүгүндө:

1) биринчи абзацтагы «социалдык камсыздандыруу органдарына» деген сөздөр «ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарга» деген сөздөр менен алмаштырылсын;

2) төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

«Жоюлган учурда камсыздандырылуучу акыркы эсептик ведомостту ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга берүүгө милдеттүү.»;

3) үчүнчү абзацта:

- «Фонд» деген сөздөн кийин «жана ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган» деген сөздөр менен толукталсын;

- «аталган» деген сөз «алынган» деген сөз менен алмаштырылсын.

10. 23-статьянын 2-бөлүгүндө:

- «эмгек акынын түрлөрүнүн тизмеси» деген сөздөр «төлөөлөрдүн түрлөрү» деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет» деген сөздөр «Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен белгиленет» деген сөздөр менен алмаштырылсын.

11. 24-статьяда:

1) 1-бөлүктө:

- «мамлекеттик социалдык камсыздандыруу органдарында» деген сөздөр «ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда» деген сөздөр менен алмаштырылсын;

2) 3-бөлүктөгү «же Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген чектелген ставкалар түрүндө, жылдын жыйынтыгы боюнча» жана «банк мекемелеринде»  деген сөздөр алып салынсын;

3) 4-бөлүктөгү «жеке адамдардан киреше салыгын алуу жөнүндө» деген сөздөр алып салынсын.

12. 26-статьянын 3-бөлүгүндө «сот тартибинде» деген сөздөр «Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарынын ченемдерине ылайык» деген сөздөр менен алмаштырылсын.

13. 28-статьянын 2-бөлүгүнүн биринчи абзацындагы «жыйноо жана» деген сөздөр алып салынсын.

 

2-берене

«Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2004ж., №11, 510-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1. 3-статьяда:

1) 1-бөлүктүн жетинчи жана сегизинчи абзацтары күчүн жоготту деп таанылсын.

2) 2-бөлүктө:

а) экинчи абзац күчүн жоготту деп таанылсын.

б) онунчу абзацтагы «жылына бир жолу» деген сөздөрдөн мурун «ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан түзүлүүчү маалыматтарды эсептөө менен» деген сөздөр менен толукталсын;

в) он төртүнчү абзац күчүн жоготту деп таанылсын;

г) жыйырма үчүнчү абзацтагы «камсыздандырылуучулардын» деген сөздөр алып салынсын.

 

3-берене

«Ишкердиктин субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2007ж., №5, 463-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

1-статьянын 4-бөлүгү төмөнкүдөй сүйлөм менен толукталсын:

«Камсыздандыруу салымдарынын чегерилиши жана төлөнүшү бөлүгүндөгү мамлекеттик социалдык камсыздандыруу чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактоо маселеси боюнча ишкердиктин субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби Кыргыз Республикасынын Салык кодекси менен жөнгө салынат.».

 

4-берене

«Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иштерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2016ж., №3, 184-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

2-берененин 4-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы 6-пункт менен толукталсын:

«6) Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарынын жана мамлекеттик социалдык камсыздандыруу чөйрөсүндөгү мыйзамдардын талаптарын сактоо маселелери боюнча салык кызматынын органдары.».

 

5-берене

Кыргыз Республикасынын Салык кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2008ж., №8, 922-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1. 1-берене төмөнкүдөй мазмундагы 5-бөлүк менен толукталсын:

«5. Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу салымдарын топтоого, анын чегерилишин жана төлөнүшүн контролдоону жүзөгө ашырууга, мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча мыйзамдарды бузгандары үчүн камсыздандыруу салымдарын төлөөчүлөрүн жоопкерчиликке тартууга байланышкан мамилелер мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча мыйзамдарда жөнгө салынбаган жана ага каршы келбеген бөлүгүндө Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарында жөнгө салынат.».

2. 41-берене төмөнкүдөй мазмундагы 2-бөлүк менен толукталсын:

«Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча мыйзамдарда белгиленген жагдайлар болгондо камсыздандыруу салымдарын төлөө милдети жүктөлгөн камсыздандыруу салымдарын төлөөчүлөр мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу салымдарын топтоону, анын чегерилишин жана төлөнүшүн контролдоону жүзөгө ашырууда, мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча мыйзамдардын талаптарын бузганы үчүн жоопкерчиликке тартууда салыктык кызмат органдары тарабынан салык төлөөчүлөргө теңдештирилет.».

3. 93-берене төмөнкүдөй мазмундагы 3-бөлүк менен толукталсын:

«Камсыздандыруу салымдарынын чегерилишин жана төлөнүшүн контролдоо, камсыздандыруу салымдарын топтоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган иш-милдеттерин жүзөгө ашырууда пайда болгон мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча мыйзамдардын бузулганы үчүн жоопкерчиликке тартуу максатында салык контролуна теңдештирилет жана ушул беренеде белгиленген формада жүзөгө ашырылат.».

 

6-берене

 Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2016ж., №5, 398-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

76-берененин 1-бөлүгүндө:

1) 2-пункттагы «жыйноону,» деген сөз алып салынсын;

2) 5-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: «камсыздандыруу салымдарынын төгүмдөрүн эсептѳѳ жана мамлекеттик социалдык камсыздандыруунун каражаттарынын туура чыгымдалышын контролдоо Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүзѳгѳ ашырылат.».

7-берене

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылыйык келтирилсин.

 

Кыргыз Республикасынын

  Президенти