Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Бюджет жана финансы боюнча комитеттин 2017-жылдын 23-октябрындагы «2011-жылдын 18-октябрында Санкт-Петербург шаарында кол коюлган Көз карандысыз Мамлекеттер Шериктештигине катышкан мамлекеттердин аймагына келүүчү үчүнчү мамлекеттердин жарандарын жана жарандыгы жок адамдарды эсепке алуунун бирдиктүү системасы тууралуу макулдашууну ратификациялоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору тууралуу КОРУТУНДУСУ

02-11-2017 15:03

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин
Бюджет жана финансы боюнча комитеттин

2017-жылдын 23-октябрындагы

«2011-жылдын 18-октябрында Санкт-Петербург шаарында кол коюлган Көз карандысыз Мамлекеттер Шериктештигине катышкан мамлекеттердин аймагына келүүчү үчүнчү мамлекеттердин жарандарын жана жарандыгы жок адамдарды эсепке алуунун бирдиктүү системасы тууралуу макулдашууну ратификациялоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору тууралуу

КОРУТУНДУСУ

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Бюджет жана финансы боюнча комитети, Көз карандысыз Мамлекеттер Шериктештигине катышкан мамлекеттердин аймагына келүүчү үчүнчү өлкөлөрдүн жарандары менен жарандыгы жок адамдардын кыймылына тийиштүү маалыматтарды топтоо, сактоо жана иштеп чыгууга багытталган Макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоорун карап чыгып, төмөнкү корутундуга келди:

 

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 18-августундагы №520 токтому менен кароого киргизилген, «2011-жылдын 18-октябрында Санкт-Петербург шаарында кол коюлган Көз карандысыз Мамлекеттер Шериктештигине катышкан мамлекеттердин аймагына келүүчү үчүнчү мамлекеттердин жарандарын жана жарандыгы жок адамдарды эсепке алуунун бирдиктүү системасы тууралуу макулдашууну ратификациялоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору жактырылсын;

2. Бул корутунду Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетине жиберилсин.

 

 

Бюджет жана финансы боюнча

комитеттин төрагасы                                                        Т. Тиллаев

Көрүүлөрдүн саны : 332