Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Бюджет жана финансы боюнча комитетинин «Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 2016-жыл  үчүн бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчетун бекитүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна 2017-жылдын  30-октябрындагы  корутундусу

02-11-2017 15:38

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин

Бюджет жана финансы боюнча комитетинин

 

«Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 2016-жыл

 үчүн бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчетун бекитүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна

2017-жылдын  30-октябрындагы  корутундусу

 

            Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 30-майындагы №312
(06.06.2017-ж., №6-12594) токтому менен жактырылган «Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 2016-жыл үчүн бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчетун бекитүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун карап чыгып, Бюджет жана финансы боюнча комитет төмөнкүлөрдү белгилейт.

                Социалдык фонддун 2016-жыл үчүн бюджеттин кирешелери боюнча 4 4700,4 млн сом суммага, чыгымдар боюнча 4 2312,3 млн сом суммага аткарылган.

2016-жылга камсыздандыруу төгүмдөрү 26 558,4 млн сом сумманы түздү же 943,7 млн сомго бекитилген бюджеттен 103,7%га көп. 2015-жылдын бекитилген бюджет менен салыштырганда 2471,0 млн сом суммага же 110,3%га өстү.

                                                                                                                             (млн сом)

 

2015-ж.

2016-ж.

2016-ж.

2015-ж. четтөө

Кирешелер

факт

план

факт

(+/-)

  

41 681,3

43  699,4

44 700, 4

3 019,1

1. Камсыздандыруу төгүмдөрү анын ичинде:

24 087,4

25 614,7

26 558,3

2471,0

- өнөр жай жана башка ишканалар менен уюмдар

10 867, 5

15 484,6

14 939,2

4 071,7

- бюджеттик уюмдар

7 593,2

9 083,6

10 575,7

2 982,5

- айыл чарба уюмдашкан сектору

24, 2

71,8

28,4

4,2

- фермердик, дыйкан чарбалары

205,6

337,2

315,0

109,4

- жеке жак, жеке эмгек ишин жүргүзгөндөр

483,0

626,1

688,0

205,0

- жеңилдетилген тарифтер боюнча уюмдардын

7,5

11,4

12,1

4,6

-пенсиялык фонд

20 924,4

22 140,8

23 075,7

2 151,3

- милдеттүү медициналык фонд, 

1 919, 0

1 902,6

1 968,9

49,9

- эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фонд

217,5

231,1

241,2

23,7

- мамлкеттик топтоочу фонд

1 159,9

1 340,2

1 272,6

112,7

 

2016-жыл үчүн республикалык бюджеттен акча каражаттары 16 093,0 млн сомду түздү, аларга төлөөлөргө багытталган төмөнкүдөй көрсөткүчтөр.

      (млн сом)

Республикалык бюджеттен ассигнование

 1. .
 1. .
 1. -жылга четтөө
 •  
 •  
 •  

Пенсиялык базанын бөлүгү

 •  
 •  
 •  
 1.  
 • ясы үчүн компенсация
 1.  

1 742,6

1 742,6

 1.  

Аскер кызматчыларынын пенсиялары

 1.  

1 856,8

1 856,8

 1.  

Аскер кызматчыларына бир жолку төлөнүүчү жөлөкпул

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 • ялар жана пенсияларга үстөк акылар
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

 

 

 

 

 

 • :
 •  

16 093,0

16 093,0

 1.  

 

Социалдык фонддун бюджетинин чыгымдары 42312,3 миң сомду түзүп, 2015-жылдын бюджетинин чыгымдарына салыштырганда 2562,5 млн сомго же 106,4%га жогорулады. Пенсиялык фонддун чыгымдары 38913,3 млн сом суммасында аткарылып, ар жылдык пенсиянын өлчөмүнүн жогорулашына байланыштуу 2015-жылга карата 2279,6 млн сомду түзгөн.

 

2015-ж.

2016-ж.

2016-ж.2015-ж.

факт

план

факт

+/-

%

БАРДЫК ЧЫГЫМДАР

39 749,8

42 518, 6

42 312,3

2562,5

106,4

ИДПга карата  % менен

9,4

9,4

9,3

 

 

1.Пенсиялык фонд, анын ичинен:

36 633,7

39 051,9

38  913,3

2 279,6

106,2

Пенсияны эске алуу менен электр энергиясы үчүн компенсация

33 159,3

35 440,7

35 379,5

2 20,2

106,6

аскер кызматчыларынын пенсиялары

1 969,2

2 056,8

2 035,8

66,6

103,3

аскер кызматчыларынын камсыздандыруу учуру боюнча бир жолку төлөнүүчү жөлөкпул

29,8

24,7

16,4

-13,4

55,0

сөөк коюуна жөлөкпулдар

315,0

322,5

303,0

-12,0

96,1

пенсияны жана жөлөкпулдарды жеткирүүгө арналган чыгымдар боюнча

304,6

338,2

320,0

15,4

105,0

2. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонд, анын ичинен:

1 735,3

1 878,8

1 878,8

143,5

108,3

медициналык кызмат көрсөтүүлөрдү каржылоо

1620,2

1728,8

1738,6

118,4

107,3

административдик чыгымдар

109,6

125,0

124,9

15,3

113,9

маалыматтык камсыздоого кеткен чыгымдар

5,5

10,0

8,6

3,1

156,0

саламаттык сактоону колдоо фонду

-

15,0

6,7

8,3

-

3. Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фонд, анын ичинен:

220,9

247,6

247,7

26,8

112,1

санатордук-курорттук дарылануу жана эс алуу

144,9

160,9

169,7

24,8

117,1

санаторийлерде-профилакторияларда ден соолукту чыңдоо

13,2

14,8

10,9

-2,3

82,7

балдардын деп соолугун чыңдоо борборлорунда ден соолукту чыңдоо

59,6

66,8

65,0

5,4

109,0

уюштуруу-административдик чыгымдар

3,1

5,1

2,1

-1,0

67,7

4.  Мамлекекеттик пенсиялык топтоо фонд, анын ичинен:

1 159,8

74,4

57,1

-1 102,7

5,0

пенсиянын топтомо бөлүгүнөн төлөө

35,6

70,0

53,6

18,0

150,5

(МПТФ каражаттарын инвестициялоого жана администрациялоого байланышкан чыгымдар

1 123,5

4,4

3,5

-1120,0

0,3

                                                                                                              (млн сом)

 

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 1878,8 млн сом суммасында, Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондунун 247,7 млн сом суммасында чыгымдар аткарылган. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун камсыздандыруу төгүмдөр боюнча өткөн жылдар үчүн 33,2 млн сом суммасында, Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондунун 23,5 млн сом суммасында карыздар тындырылган. 2016-жылдын жыйынтыгы боюнча дебитордук карыз 24,2 млн сомду, кредитордук карыз 0,9 млн сомду түздү.

2016-жылга резервдик фонд боюнча чыгымдардын жыйынтыгы 42,3 млн сомго аткарылган, анын ичинде:

-  Бишкек шаарынын калкты тейлөө борборлору үчүн имараттарды сатып алууга 39,0 млн сом суммасында;

-     кайрымдуулук жардамын көрсөтүүгө 3,3 млн сом суммасында.

2016-жылга республикадагы пенсионерлердин саны 617,4 миң адамды түзгөн жана орточо пенсиянын өлчөмү 5078 сомду түздү, анын ичинде:

-   пенсионердин жашоо минимумунан төмөн (ЖМТ) алган пенсионерлердин саны 259,3 миң адам 42% (пенсионерлердин жалпы санынан);

-    пенсиянын жашоо минимуму жогору пенсионерлердин саны 358,1 миң адам 58% (пенсионерлердин жалпы санынан);

2016-жылдын 1-октябрына пенсиянын өлчөмүн жогорулатуу жүргүзүлгөн. Орточо пенсиянын өлчөмү 490 сом суммасына көтөрүлдү.

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын аудиттери Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун бюджетинин 2016-жыл үчүн бюджетинин аткарылышын төмөнкүлөр белгилейт, 2017-жылдын 1-январындагы абал боюнча;

- камсыздандыруу төгүмдөр боюнча карыз 3144,0 млн сомду жана финансылык санкция 453,7 млн сом сумманы түзөт;

-   ишенимсиз карыздын жалпы суммасы 347,6 млн сомду түзөт;

-   банкроттук боюнча карызын жойбостон  банктроттук жол-жоболору – 159,2 млн сом, пролонгация (кийинкиге жылдыруу) -  15,7 млн сом.

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна карыз 214,7 млн сомду; Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондуна карыз 21,1 млн сомду түзөт.

Райондук жана шаардык башкармалыктарынын аудитинин натыйжалары боюнча аныкталган бюджеттин резерви 29,6 млн сомду, анын ичинен финансылык тартип бузуулар 1,9 млн сомду түздү.

Эсептөө палатанын жазма буйругун аткаруу боюнча маселени 2014-жыл үчүн мурдагы аудиттин натыйжасы боюнча: камсыздандыруу төгүмдөрүнө кошуп эсептөөдөн 4159,6 миң сом сумма өндүрүлгөн 3498,0 миң сом, калдыгы 661,6 миң сомду түзөт. Социалдык фонддун 2015-жыл үчүн Эсептөө палатанын аудитинин жазма буйругунун жыйынтыгы аткарыла элек, ал аткаруу стадиясында турат.

Жогоруда баяндалгандарды эске алып, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Бюджет жана финансы боюнча комитети төмөнкүдөй корутундуга келди:

1.   Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 2016-жыл үчүн бюджетин аткаруу жөнүндө отчету жактырылсын.

2. Бул корутунду Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитетине жиберилсин.

 

 

 

 

Бюджет жана финансы боюнча

комитеттин төрагасы                                                                              Т. Тиллаев

 

 

 

 

Көрүүлөрдүн саны : 403