6-15930/15

“Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” (“Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек арасы жөнүндө”, “Экстремисттик аракеттерге каршылык көрсөтүү жөнүндө”, “Терроризмге каршы аракеттенүү жөнүндө”, “Адамдарды сатуунун алдын алуу жана ага каршы күрөшүү жөнүндө”, “Кыргыз Республикасында жарандардын саламаттыгын сактоо жөнүндө” “Калкты кургак учуктан сактоо жөнүндө”, «Кант диабети жөнүндө», “Психиатриялык жардам жана аны көрсөтүүдөгү жарандардын укуктарынын кепилдиктери жөнүндө”, "Кыргыз Республикасынын калкынын радиациялык коопсуздугу жөнүндө", "Коомдук саламаттык сактоо жөнүндө», “Балдарды эмчек эмизип багууну коргоо жана балдарды жасалма тамактандыруу азыктарынын жана каражаттарынын маркетингин жөнгө салуу жөнүндө”, “Жарандардын репродуктивдик укуктары жана аларды ишке ашыруунун кепилдиктери жөнүндө”, “Нан унун байытуу жөнүндө”, “Энергияны үнөмдөө жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын айыл чарбасын өнүктүрүү жөнүндө” КР Мыйзамдарына)