1960 - жылдын 21маянда Ош облусунун Ош шаарында туулган.

Жогорку билимдүү.  1982 - жылы СССР дин 50 жылдык атындагы Кыргыз мамлекеттик университетин « тарыхчы » адистиги боюнча, 1994 -жылы СССР дин 50 жылдык атындагы Кыргыз мамлекеттик университетин

« юрист » адистиги боюнча бүтүргѳн.

Эмгек жолун 1982 – жылы СССР дин 50 жылдыкатындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин КПСС тарыхы кафедрасында мугалим болуп иштѳѳменен баштаган.

1985 – 1986 жылдары СССР дин 50 жылдыкатындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин Совет доорунун тарыхы кафедрасында мугалимболуп иштеген.

1989 – 1993 жылдары ички иштер органдарында кызмат ѳтѳгѳн.

1993 – 1994 жылдары Ош облусунун мамлекеттик салык кызматында инспектор.

1994 – жылы Ош облусунун салык башкармалыгынын полициясында тергѳѳчү.       

1994 – 1998 жылдары Ош бажысында башкы инспектор, начальниктин орун басары, началник болуп иштеген.

1998 – 1999 жылдары  ТУ «Югфармациясында» юрист.

1999 – 2000 жылдары  ОсОО « Талас – Ош Компаниясында » директор.

2000 – 2005 жылдары II чакырылыштагы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенещинин депутаты. 2005 – жылы Киреше боюнча комитеттин тѳрагасы жана Кыргыз Республикасынын каржы министринин орун басары.

2005 – 2007 жылдары  III чакырылыштагы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенещинин депутаты.

2007 – 2010 жылдары  Кыргызстан  Коммунистер партиясынын тизмеси боюнча  IVчакырылыштагы  Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенещинин депутатыгына шайланган.

2011 – 2012 жылдары  Кыргызстан Коммунстер партиясынын тѳрагасы.

2012 – 2014 жылдары  Мамлекеттик салык кызматынын тѳрагасы.

2015 жылдын 4-октябрында « Ѳнүгүү - Прогресс» саясий партиясынын тизмеси боюнча VIчакырылыштагы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенещинин депутаты болуп шайланган.