Бюджет жана финансы боюнча комитети

Назаров Айтмамат Кошоевич

Комитеттин мүчөсү

Телефон: 0312 63-86-04

Назаров Айтмамат Кошиевич