Эмгектик (кызматтык) милдеттерин аткарууда кызматкердин өмүрүнө жана ден соолугуна зыян келгени үчүн жалдоочунун (иш берүүчүнүн) жарандык жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө

Каттоо номери 82
Каттоо датасы 09-01-2007
Демилге субъектиси 875 19.12.2006
Баяндамачы
Мыйзам долбоорлорунун тексти Эмгектик милдеттерин аткарууда кызматкердин ?м?р?н? ж-а ден соолугуна зыян келгени ?ч?н жалдоочунун жарандык жоопкерчилигин милдетт?? камсыздандыруу ж-д?.doc
Об обязательном страховании гражданской ответственности нанимателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых обязанностей.doc
Коштоп жүрүүчү документер 19.12.06-жылдагы № 875-б буйрук.doc
Заключение Комитета по конституционному законодательству на государственном языке - 2 чтение.doc
Заключение Комитета по миграции на государственном языке-12.02.08.doc
Постановление ЖК КР на государственном языке.doc
Заключение Комитета по миграции на официальном языке-12.02.08.doc
Заключение на официальном языке.doc
Решение Комитета по экономике, бюджету и финансам на официальном языке.doc
Постановление ЖК КР на официальном языке.doc
Заключение на государственном языке.doc
Заключение Комитета по конституционному законодательству на официальном языке - 2 чтение.doc
Решение Комитета по миграции, труду, социальной политике и здравоохранению на официальном языке.doc
Обоснование на официальном языке.doc
Решение Комитета по миграции, труду, социальной политике и здравоохранению на государственном языке.doc
Решение Комитета по экономике, бюджету и финансам на государственном языке.doc
Постановление № 875 от 19.12.06.doc
Обоснование на государственном языке.doc
Өтүү этаптары
Каттоо Комитет(тер)ке жөнөтүлгөн 10-01-2007
Комитетте (комитеттерде) кароо Жөнөтүлгөн 26-12-2007
Комитет(тер)де каралган 08-01-2008
Жогорку Кеңештин жыйынында кароо Күн тартибине киргизилди 18-01-2008
Жеткире иштеп чыгууга жөнөтүлгөн 18-01-2008
Комитетте (комитеттерде) кароо Жөнөтүлгөн 18-01-2008
Комитет(тер)ке жөнөтүлгөн 10-08-2020
Жогорку Кеңештин жыйынында кароо Күн тартибине киргизилди 22-05-2008
Жеткире иштеп чыгууга жөнөтүлгөн 22-05-2008
Комитетте (комитеттерде) кароо Жөнөтүлгөн 22-05-2008
Комитет(тер)де каралган 18-06-2008
Жогорку Кеңештин жыйынында кароо Күн тартибине киргизилди 20-06-2008
Кабыл алынган 20-06-2008
КР Президентинин кол койуусуна жөнөтүү Жөнөтүлгөн 15-07-2008
Кол коюлган 05-08-2008