"Кыргыз Республикасында инвестициялар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

Каттоо номери 10
Каттоо датасы 08-01-2007
Демилге субъектиси 894 28.12.2006
Баяндамачы
Мыйзам долбоорлорунун тексти КР инвестициялар ж-д? КР Мыйзамына ?зг?рт??л?р киргиз?? тууралу.doc
О внесении изменений в Закон КР об инвестициях в КР.doc
Коштоп жүрүүчү документер Решение Комитета по экономике, бюджету и финансам на официальном языке.doc
Решение Комитета по экономике, бюджету и финансам на государственном языке.doc
Обоснование на официальном языке.doc
Обоснование на государственном языке.doc
Постановление Правительства КР на государственном языке.doc
Постановление Правительства КР на официальном языке.doc
Өтүү этаптары
Каттоо Комитет(тер)ке жөнөтүлгөн 20-01-2020
Жогорку Кеңештин жыйынында кароо Күн тартибине киргизилди 06-03-2008
Четке кагылды 06-03-2008