Коркунучтуу өндүрүштүк объектилерди эксплуатациялоочу уюмдардын жарандык жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө

Каттоо номери 83
Каттоо датасы 09-01-2007
Демилге субъектиси 874 19.12.2006
Баяндамачы
Мыйзам долбоорлорунун тексти Коркунучтуу ?нд?р?шт?к объекттилерди эксплуатациялоочу уюмдардын жарандык жоопкерчилигин милдетт?? камсыздандыруу ж-д?.doc
Об обязательном страховании гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты.doc
Коштоп жүрүүчү документер Обоснование на официальном языке.doc
Законопроект на государственном языке.doc
Сравнительная таблица Комитета по ТЭК на официальном языке.doc
Сравнительная таблица Комитета по ТЭК на государственном языке.doc
Постановление Правительства КР на официальном языке.doc
Заключение Комитета по ТЭК на официальном языке - 2 чтение.doc
Сравнительная таблица на официальном языке - 2 чтение.doc
Законопроект на официальном языке.doc
Постановление Правительства КР на государственном языке.doc
Заключение Комитета по экономике на официальном языке - 2 чтение.doc
Заключение Комитета по ТЭК на государственном языке - 2 чтение.doc
Сравнительная таблица на государственном языке - 2 чтение.doc
Решение Комитета по экономике, бюджету и финансам на государственном языке.doc
Решение Комитета по экономике, бюджету и финансам на официальном языке.doc
Заключение Комитета по ТЭК на государственном языке.doc
Заключение Комитета по ТЭК на официальном языке.doc
Обоснование на государственном языке.doc
Өтүү этаптары
Каттоо Комитет(тер)ке жөнөтүлгөн 08-07-2020
Жогорку Кеңештин жыйынында кароо Күн тартибине киргизилди 22-05-2008
Биринчи окууда кабыл алынган 22-05-2008
Комитетте (комитеттерде) кароо Жөнөтүлгөн 22-05-2008
Комитет(тер)де каралган 17-06-2008
Жогорку Кеңештин жыйынында кароо Күн тартибине киргизилди 20-06-2008
Кабыл алынган 20-06-2008
КР Президентинин кол койуусуна жөнөтүү Жөнөтүлгөн 18-07-2008
Кол коюлган 15-08-2008