"Кыргыз Республикасында жарандардын саламаттыгын сактоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу "Нотариат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоо киргизүү тууралуу

Каттоо номери 11771
Каттоо датасы 05-10-2006
Демилге субъектиси 710 03.10.2006
Баяндамачы
Мыйзам долбоорлорунун тексти КР жарандардын саламаттыгын сактоо ж-д? КР Мыйзамына ?зг?рт?? киргиз?? тууралу жана Нотариат ж-д? КР Мыйзамына толуктоо киргиз?? тууралу.doc
О внесении изменения в Закон КР об охране здоровья граждан в КР и О внесении дополнения в Закон КР о нотариате.doc
Коштоп жүрүүчү документер Постановление Правительства КР на государственном языке.doc
Постановление ЖК об отклонении проекта закона.doc
Постановление Правительства КР на официальном языке.doc
Өтүү этаптары
Каттоо Комитет(тер)де каралган 10-01-2007
Жогорку Кеңештин жыйынында кароо Күн тартибине киргизилди 06-09-2007
Четке кагылды 06-09-2007