Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Казакстан Республикасынын Өкмөтүнүн ортосунда 2006-жылдын 4-июлунда Астана шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасынын Ысык-Көл облусунун аймагында жайгашкан курорттук-рекреациялык обьектилерге Казакстан Республикасынын менчик укуктарын жөнгө салуу жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу

Каттоо номери 272
Каттоо датасы 12-01-2007
Демилге субъектиси 4 от 10.01.2007
Баяндамачы
Мыйзам долбоорлорунун тексти КР ?км?т? м-н Каз.Респ. ?км?т?н?н ортосундагы КР Ысык-К?л обл. аймагында жайгашкан КРО Каз. Респ-сынын менчик укутарын ж?нг? салуу ж-д? макулдашууну рат-циялоо тууралу.doc
О рат-ции Соглашения между ПКР и ПРК об урегулировании прав собст-ти РК на объекты КРХ, распол-е на терр. Иссык-Кульской обл. КР.doc
Коштоп жүрүүчү документер Заключение Комитета по земельно-аграрным вопросам и экологии на государственном языке.doc
Решение Комитета по международным делам на официальном языке.doc
Соглашение на государственном языке.doc
Заключение Комитета по земельно-аграрным вопросам и экологии на официальном языке.doc
Сопроводиловка.doc
Решение Комитета по международным делам на государственном языке.doc
Справка-обоснование на государственном языке.doc
Соглашение на официальном языке.doc
Справка-обоснование на официальном языке.doc
Постановление Правительства КР на официальном языке.doc
Постановление Правительства КР на государственном языке.doc
Өтүү этаптары
Каттоо Комитет(тер)ке жөнөтүлгөн 10-07-2020
Жогорку Кеңештин жыйынында кароо Күн тартибине киргизилди 11-04-2008
Кабыл алынган 11-04-2008
КР Президентинин кол койуусуна жөнөтүү Жөнөтүлгөн 18-04-2008
Кол коюлган 19-05-2008