Мыйзам долбоорлору

311 «Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө» КР Мыйзамына толуктоолорду киргизүү тууралуу КР Администрациялык жоопкерчилик тууралуу кодексине толуктоолорду киргизүү жөнүндө КР Граждандык кодексинин I жана II бөлүгүнө толуктоолорду киргизүү жөнүндө «Кыймылсыз мүлккө жана аны менен болгон бүтүмдөргө укуктарды мамлекеттик каттоо жөнүндө» КР Мыйзамына толуктоолорду киргизүү тууралуу «КР Улуттук банкы жөнүндө» КР Мыйзамына толуктоолор киргизүү тууралу «КР камсыздандырууну уюштуруу жөнүндө» КР Мыйзамына толуктоолорду киргизүү тууралуу КР Салык кодексине толуктоо киргизүү ж-дө КР Кылмыш-жазык кодексине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө «Банктык сыр жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу «Кыргыз Республикасындагы Банктар жана банк иши жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу