VI чакырылыштагы Жогорку Кеӊештин бешинчи сессиясынын ишин чагылдыруу үчүн журналисттерди аккредиттөө 31-августта аяктайт

31-08-2018 12:11

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешине жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүн аккредиттөө боюнча комиссиясы VI чакырылыштагы Жогорку Кеӊештин бешинчи сессиясынын ишин чагылдыруу үчүн журналисттерди аккредиттөөнү баштады.

Аккредиттөөгө арыз Жогорку Кеңештин Аппаратынын Жетекчисине түп нускасында берилет, ал жетекчинин кол тамгасы коюлган уюмдун расмий бланкасында жол-жоболоштурулат.

 

Аккредиттөө арызында төмөнкүдөй маалыматтар көрсөтүлөт:

  • жалпыга маалымдоо каражаттарынын толук аталышы, анын уюштуруучусу же басып чыгаруучусу, нускасы, чыгаруунун мезгилдүүлүгү, ЖМКнын орун алган жери, жайылтуу региону, почта дареги (анын ичинде индекси), жумушчу телефондордун, факстардын номерлери жана электрондук почтанын дареги;
  • аккредиттөөдө  журналисттин фамилиясы, аты-жөнү, анын расмий жана туруктуу псевдоними, ээлеген кызмат орду, жумушчу жана уюлдук телефондорунун номерлери;
  • жаңыдан түзүлгөн жана биринчи жолу аккредиттелген  ЖМКлар үчүн арызга эки түстүү сүрөт (3х4 см) (анын электрондук варианты), аккредиттенилүүчү журналисттин анкеталык маалыматтары, ЖМКнын Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде мамлекеттик катталгандыгы жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү, электрондук ЖМК үчүн берүүлөргө лицензиянын көчүрмөсү, учурдагы жыл үчүн басылманын акыркы эки номери (басылма ЖМКлары үчүн), же учурдагы жылы обого чыгарылган (теле- жана радио компаниялары үчүн) парламенттик тематика боюнча акыркы эки материал тиркелет.
  • жаңы аккредиттөөдөн өтө турган ЖМК өкүлдөрү электрондук чипке “Аккредитация үчүн” аталышы менен  GPEG форматындагы сүрөтүн 2018jkkr@gmail.com почта дарегине жөнөтүүсү зарыл. Анда ЖМКнын жана өкүлүнүн аты-жөнү толук белгилениши керек.

 

Кайрадан аккредиттөө үчүн Басма сөз кызматына арыз менен кайрылып, мурда берилген аккредиттик карточкаларды электрондук чиби менен кошо өткөрүү керек.

Жалпыга маалымдоо каражаттарынын журналисттерин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине аккредиттөө жөнүндө эреже менен www.kenesh.kg сайтынан толук таанышууга болот.   

Маалымат үчүн: 0312 63-92-00, 0776 12 36 84 

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешине жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүн аккредиттөө боюнча комиссиясы

 

Көрүүлөрдүн саны : 18099

Окшош жаңылыктар