2018-жылдагы республикалык бюджеттин жалпы кирешелери 135 млрд 504 млн сомду түзгөн

07-10-2019 11:33

2018-жылы өлкөнүн ички дүӊ өнүмүнүн өсүшү 3,5 пайыз деӊгээлинде болду. Экономиканын анык өсүшү дагы («Кумтөр» кенин эсепке албаганда) 3,5 пайызды түздү. Ал эми жыл жыйынтыгы боюнча керектөөчү баалардын индекси мурдагы жылдын декабрына карата 0,5 пайызды түзгөн. Бул тууралуу Жогорку Кеӊештин Бюджет жана финансы боюнча комитетинде 2018-жылдагы республикалык бюджеттин аткарылышы жөнүндө отчет угулуп жатканда белгилүү болду.

Каржы министри Бактыгүл Жээнбаеванын айтымында, 2018-жылдагы республикалык бюджеттин жалпы кирешелери 135 млрд 504 млн сомго жетти же ал планга карата 95,7 пайызга аткарылган. (Отчеттук мезгил аралыгында республикалык бюджеттин салык кирешелеринин көлөмү 103 млрд 736 млн сомду түздү же планга карата 96,1 пайызга аткарылды. Ал эми салыктык эмес кирешелер 22 млрд 551 млн сомду түзгөн же ал планга карата 98,9 пайызга аткарылды», - деди ал.

Андан тышкары, 2018-жылдын республикалык бюджеттин жыйынды чыгымдары 122 млрд 140 млн сомду түзгөнү же ал планга карата 95,2 пайызга аткарылганы белгилүү болду. Ал эми мамлекеттик бюжет 6 млрд 188 млн сом тартыштык менен аткарылган, анын ичинде: республикалык бюджет – 6 млрд 453 млн сом, жергиликтүү бюджет – 264 млн сом профцит,

 

Жогорку Кеӊештин Басма сөз кызматы

Көрүүлөрдүн саны : 596

Окшош жаңылыктар