Комитет «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» КР мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу» мыйзам долбоорунун концепциясын жактырды

24-12-2019 14:53

Жогорку Кеңештин Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот-укук маселелери жана Жогорку Кеңештин Регламенти боюнча комитети эки мыйзамды өз ара шайкеш келтирүү максатында иштелип чыккан «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» КР мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу» мыйзам долбоорунун концепциясын жактырды. Демилгечи – депутат Бактыбек Турусбеков.

Демилгечинин айтымында, «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» мыйзамда мамлекеттик бийлик менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ыйгарым укуктары ажырым аныкталган. Алсак, мыйзамдын 10-беренесинде калктын саламаттыгын сактоону камсыз кылуу мамлекеттик бийликке берилген, ал эми жергиликтүү маанидеги маселелердин тизмегине калктын саламаттыгын коргоого шарттарды түзүү боюнча, саламаттык сактоо уюмдарын өнүктүрүү жана иштетүү боюнча иш-чаралар киргизилген эмес.

Ошондон улам «Жарандардын саламаттыгын сактоо жөнүндө» мыйзамдын жоболоруна шайкеш келтирүү максатында, «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» мыйзамдын 18-беренесин жаӊы «23) саламаттык сактоо программаларын ишке ашыруу үчүн шарттарды камсыз кылуу;» деген пункт менен толуктоо сунушталып жатат.